Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

חוקים ותקנות- מקרקעין

במדור זה ריכזנו חוקים ותקנות הקשורים לזכויות מקרקעין ונדל"ן כגון חוק הרשויות המקומיות (קביעת ארנונה), חוק המקרקעין (בתים משותפים), חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) ועוד.

תקנות מקרקעי ציבור: סילוק פולשים, הוצאה לפועל

כיצד מתבצע הסילוק עצמו? מה לגבי מטלטליו של המתפנה? מה אם המתפנה אינו נוכח, והמקרקעין נעולים? מהו טופס צו סילוק יד, וכיצד יימסר?

חוק המקרקעין- בתים משותפים

חוק זה נותן תשובות לכל ההיבטים המשפטיים הנגזרים מעצם השיתוף בין דיירים שונים בבניין/ רכוש אחד: חובות, זכויות תוספות בנייה, חתימות שכנים על תוספות בניה, תשלומים לוועד ועוד.

חוק הרשויות המקומיות: ערר על קביעת ארנונה כללית

מהו פרק הזמן הקבוע בחוק לערעור על קביעת ארנונה? באילו נסיבות רשאי אדם לערער? מי מוסר לו את התשובה ומתי? ;כיצד ניתן לחלוק על התשובה בפני וועדת ערר? ומה לגבי התערבות בית המשפט?

חוק מקרקעי ציבור: סילוק פולשים

מהו פרק הזמן, הקבוע בחוק, בו ניתן לפנות פולש לאדמה ציבורית, ע"י צו מנהלי? מה קורה במצב בו היתה לפולש בעבר חזקה חוקית על המקרקעין? מה קורה כאשר הפולש חוזר אל הקרקע לאחר פינויו? מהם זכויותיו הבסיסיות של הפולש?


דילוג לתוכן