Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מאמרים ומדריכים- מקרקעין

במדור זה רוכזו מאמרים השופכים אור על כל נושאי המקרקעין והנדל"ן השונים: קבוצות רכישה, נהלים בעת תיווך, דמי מפתח, החזר תשלומי ארנונה, הפקעות, צוואות ועוד.

בית משותף- בניה על תוספת של שכן

מאמר זה דן בחובות הכספיים ההדדיים בין דיירים בבית משותף במקרים של הרחבת דירותיהם. תופעה זו נפוצה בעיקר בבתים בני שתי קומות וארבעה דיירים כאשר מרחיב את דירתו הדייר מלמטה ולאחריו מרחיב את דירתו הדייר שגר בקומה העליונה. האם מגיע לדייר מלמטה תשלום? ואם כן, כמה?

גורם יעיל בעסקת תיווך מקרקעין

מהן זכויותיו של מתווך כאשר פועלים מאחורי גבו? כיצד ניסו להערים עליו? מה קבע בית המשפט? מהם התנאים ההכרחיים לקיומה של עסקת תיווך?

דמי מפתח: הארות והערות

מהם זכויותיו וחובותיו של הדייר המוגן? האם כדאי כיום לרכוש דירה בדמי מפתח? מה קורה בעת שיפוץ, מכירה, או ירושה?

החזר תשלומי ארנונה שנגבו ביתר

כיצד ניתן לערער על קביעת תשלומי הארנונה ע"י הרשות? מתי ניתן לקבל החזר על תשלומים שנגבו ביתר? ומהי תקופת ההתיישנות לביצוע ההחזרים?

העיריה תשלם

איך ניתן להתגונן במידה והרשות מסרה מידע תכנוני מוטעה לגבי הקרקע הנקנית? מה הן הלכות החוק בנושא? כיצד ניתן לתבוע פיצויים על מצג שווא?

הרשויות המקומיות ותעשיית הפקעת הקרקעות

כיצד ניתן להתגונן מפני הפקעת קרקע שלא כדין? כיצד מוגדרת הפקעה "לצרכי ציבור"? באילו תנאים ניתן לתבוע השבת הקרקע לבעליה?

התארגנות קבוצות לרכישת נדל"ן

מהם היתרונות שבהתארגנות קבוצתית? איזה מרכיב בעלויות מוזל? מהם "מוקשי" המיסוי? מה קורה בעת פרישת אחד מחברי הקבוצה?

זכויות תכנוניות ומקומן בקביעת שווי הנכס

מה קובע את ערכו של הנכס מלבד הנכס עצמו? מהן השפעתן של הזכויות התכנוניות? מה הן כוללות? וכיצד תתבצע הבדיקה לכך?

חליפין במקרקעין- עסקת קומבינציה

מהן סוגי העסקאות הנפוצות? איזו מהן עדיפה? של מי הבעלות על הקרקע בזמן הבניה? כיצד נקבע אחוז הקומבינציה ע"י השמאי? כיצד להנות מיתרונות המס בעיסקה?

מתי זכאי מתווך לדמי תיווך?

מהו חוק המתווכים? כיצד הוא מגן על האדם הפרטי ועל המתווך? מהי תקופת הבלעדיות? מתי ניתן להימנע מתשלום דמי תיווך?


דילוג לתוכן