Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

בניה ירוקה/ אקולוגית

מבחר מאמרים ומדריכים העוסקים בשיטות לבניה ירוקה ובניה אקולוגית: חסכון באנרגיה, מיחזור מים, בניה מבודדת בבוץ, גגות ירוקים, חומרי בניה ידידותיים לסביבה וכד'

בניה בחבילות חציר – הנחיות תכנון וביצוע

מהם היתרונות בבניה מחבילות חציר? מהן השיטות הקיימות לבניה? מהן תכונותיו התרמיות והאקוסטיות? ומה לגבי סכנת השריפה?

בניה ירוקה: עקרונות תכנון

מהם העקרונות המובילים בתכנון "ירוק"? כיצד מושפעת הסביבה מכך? מהו הרווח לדייר? וכיצד יתוכננו מערכות המבנה?

בניה מאדמה: לבני בוץ

מהם יתרונות הבניה מבוץ? מהן השיטות המוכרות? כיצד מכינים את לבני הבוץ? כיצד תבוצע הבניה הלכה למעשה?

גגות "ירוקים"- עקרונות תכנון

מה ההבדל בין גגות "קרים" לגגות "ירוקים"? מה היתרונות שבהקמת גג "ירוק" המכוסה בצמחייה? כיצד לבצע גג "ירוק" כך שיאריך ימים?

יעילות אנרגטית בתכנון

כיצד לחסוך בהוצאות האנרגיה של המבנה? מהו התקן הישראלי לבידוד? כיצד לנצל את השמש? וכיצד יתוכננו חומרי המעטפת?

תקן בניה ירוקה למבני מגורים

התקן לבניה ירוקה למגורים מובא כאן בגרסה חדשה ומורחבת. התקן יעמוד לבחינה מחודשת ע"י המשרד לאיכות הסביבה בכל שנתיים על מנת לשמור על עדכניותו ולשם הטמעת עדכונים מהשטח.


דילוג לתוכן