אדריכלות ובניה בישראל

מרכז הדרכה פתוח

חוקי תכנון ובניה, תקנות, תקנים

האתר מוגש בחסות

במדור זה קובצו - ע"י המערכת וע"י המשתמשים - חוקים, תקנות וניירות עמדה הקשורים במישרין ובעקיפין לנושא התכנון והבניה. חלקם עברו עריכה מתוך כוונה להקל את הבנתם.

 • חוקי התכנון והבניה: תמצאו את החוק ותקנות במלואן, מדריך לכשלים בחוק, הבהרות לגבי הקלות/ שימוש חורג, התנגדויות ועוד
 • תקנות תכנון משלימות: תקנות פיקוד העורף לממ"דים, בטיחות אש, הוראות למתקנים סניטריים, נוהל מבא"ת, תקנים ועוד

החוקים והתקנות המובאים להלן אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינם חסינים מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליהם לשם ביצוע פעולה כלשהי, ללא ייעוץ משפטי מתאים.

סיווגי משנה

 • הגשת התנגדות
  נערך ע"י ארז מירב, עורך האתר

  מהם הנהלים להגשת מסמכי ההתנגדות לתכנית בניה?  כיצד מתנהל הדיון בהתנגדות? כיצד יובאו הראיות?  כיצד יירשם פרוטקול ההחלטה?

  חוק תכנון ובניה- כשלים
  ארז מירב, עורך האתר

  אדריכלים רבים עומדים לעיתים במבוכה כאשר הם נדרשים להבין תקנה או הגדרה מסויימת בחוק התכנון והבניה. הסתירות בחוקים קיימות במגוון תחומים: החל מאופן חישוב שטח הדירה ועד לשאלה מי מוסמך לחתום על בקשה לרישוי.  המדריך הבא מפרט סתירות וטעויות בחוקים ובתקנות, וממליץ על דרכים להימנע מהן.

  חישוב שטחים
  נערך ע"י ארז מירב, עורך האתר

  אילו הקלות ניתן לקבל בהליך פשוט וקצר ואילו הקלות יכבידו?   מה ניתן להכליל במסגרת שטחי השירות? מה לגבי עליית גג?
  כיצד יחושב שטח המרפסות (כולל עדכון: מרפסות חופפות/ מדורגות)? 

  חניה, מקומות חניה
  נערך ע"י ארז מירב, עורך האתר

  מהו התקן להצמדת חניות לבנייני מגורים?  כיצד משתנות התקנות כשמדובר במבני ציבור? ומה בנוגע להקמת/ רישוי עסקים, או מבני מסחר?  מהו הדין כאשר יש שימוש מעורב במגרש החניה? ומה לגבי נגישות רכב כבד?

  בריכת שחיה
  נערך ע"י ארז מירב, עורך האתר

  מה הן ההגדרות לסוגים השונים של בריכות השחיה? מה לגבי העומק? מבנה הבריכות? המלתחות? ומה לגבי הרעש?

 • קבלן
  נערך ע"י ארז מירב, עורך האתר

  מהן החובות והזכויות הבסיסיות של הקבלן והמזמין?  מה קובע החוק במצב בו נתגלה פגם במבנה? מה אם הקבלן אינו מצליח
      לתקן את הפגם? ומה לשון החוק במצב בו הלקוח מסרב לשלם?

  רישוי עסקים
  נערך ע"י ארז מירב, עורך האתר

  רישוי עסקים הנו עניין סבוך, הקשור בהתאמת העסק לדרישות בירוקרטיות רבות. הצו מפרט את סוגי העסקים החייבים בהיתר, ואת הגופים המוסדיים אשר יש להחתים בכל סוג של בקשה. 
   

  תכנית בניין עיר
  נערך ע"י ארז מירב, עורך האתר

   מבא"ת (מבנה אחיד לתכנית) הוא נוהל שנכנס בשנת 2006 להגשת תכניות מתאר מקומיות ומפורטות.  הרעיון הוא ליצור אחידות מבורכת באופן השרטוט של תכניות מתאר. להלן רשימת שאלת ותשובות, הנחיות לביצוע התשריט ותבנית ממוחשבת ריקה למילוי.

  מכון התקנים
  נערך ע"י ארז מירב, עורך האתר

  מכון התקנים הוסמך ע"י המדינה להכין תקינה בנושאי הבינוי השונים. איגדנו עבורכם רשימה הכוללת את שמות כל התקנים העוסקים בתכנון ובניה. 
   

  קבלן רשום
  נערך ע"י ארז מירב, עורך האתר

  לאיזה קבלן מותר לבנות את ביתכם? כיצד מתנהל רישום קבלנים/ פסילת רישום קבלנים?  מהן הוראות העונשין לעובר על החוק?

Subscribe to חוקי תכנון ובניה, תקנות, תקנים