אדריכלות ובניה בישראל

אדריכלות ובניה בישראל » חוק | תקנות תכנון ובניה

תכנון ובניה- חוקים ותקנות


הוסף דף זה למועדפים
שלח דף זה לנמען/ חבר


האתר מוגש בחסות:למד עוד על חסויות באתר

תוכן המדור:

חוק התכנון והבניה
תקנות התכנון והבניה: כללי
תקנות התכנון והבניה: הצמדת חניות, תקן מקומות חניה
מדריך: הקלות תכנון ובניה/ הנחיות חישוב שטחים
חוק/ תקנות המהנדסים והאדריכלים
מדריך: טעויות וכשלים בחוקי תכנון ובניה
תקנות התכנון והבניה: סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998
חוק נפילות ילדים מגובה: נייר עמדה
ממ"ד/ מקלט: תקנות ההתגוננות
הנחיות/ מפרטים לתכנון מבני חינוך
בתי חולים: הנחיות תכנון
בטיחות אש: קובץ התקנות
הל"ת: הוראות למתקני תברואה
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה: ממונים על הבטיחות/ עבודה בגובה
חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969
רשימת תקנים ישראליים ומפרטי מכון התקנים בתחום הבניין
נוהל מבא"ת להגשת תב"ע
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה-1995

במדור זה קובצו - ע"י המערכת וע"י המשתמשים - חוקים, תקנות וניירות עמדה הקשורים במישרין ובעקיפין לנושא התכנון והבניה. חלקם עברו עריכה מתוך כוונה להקל את הבנתם.
ניתן למצוא כאן את חוק/ תקנות התכנון והבניה, מדריך לכשלים בחוק, הבהרות לגבי הקלות/ שימוש חורג, התנגדויות, תכנון ממ"ד/ ממ"ק/ ממ"ס, נוהל מבא"ת, צו רישוי עסקים ועוד.

החוקים והתקנות המובאים להלן אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינם חסינים מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליהם לשם ביצוע פעולה כלשהי, ללא ייעוץ משפטי מתאים.

הוסף חוק/תקנה לרשימה
ניתן להוסיף קבצים מכל סוג. המערכת תדאג להמיר אותם לפורמט html.


חוק התכנון והבניה
    מה ההבדל בין תכנית מתאר ארצית למחוזית?  מהי התכנית
    לשימור אתרים?
    כיצד מתייחס החוק לנגישות בעלי מוגבלויות?  מהם סידרי
    הרישוי והשימוש החורג?

תקנות התכנון והבניה: כללי
    מהן דרישות הרישוי לעניין חתימות בעלי הקרקע? 
    מהם התנאים לקבלת תעודת גמר? מתי קיימת חובה לבנות
    מעקה?
    מהו גודלם המינימלי של חדרי המבנה?  מהי לשון התקנות לגבי
     התקנת גגון בכניסה?  וכיצד יתוכננו שירותי נכים בבניין ציבורי?

תקנות התכנון והבניה: הצמדת חניות, תקן מקומות חניה
    מהו התקן להצמדת חניות לבנייני מגורים? 
    כיצד משתנות התקנות כשמדובר במבני ציבור?
    ומה בנוגע להקמת/ רישוי עסקים, או מבני מסחר?
    מהו הדין כאשר יש שימוש מעורב במגרש החניה?
     ומה לגבי נגישות רכב כבד?

מדריך: הקלות תכנון ובניה/ הנחיות חישוב שטחים
    אילו הקלות ניתן לקבל בהליך פשוט וקצר ואילו הקלות יכבידו?
    מה ניתן להכליל במסגרת שטחי השירות? מה לגבי עליית גג?
    כיצד יחושב שטח המרפסות (עדכון: מרפסות חופפות/ מדורגות)
    פירוט: חדר מדרגות, קומת עמודים, ממ"ד, פרגולה, הקלות
    בקווי בניין, בשטחים ובקומות. הגדרת "סטייה ניכרת".

מדריך: חוק/ תקנות המהנדסים והאדריכלים
    מי רשאי להגיש היתר בניה ל"מבנה פשוט" ומי למבנה מגורים
    ללא הגבלת גובה? מה ההבדל בין מהנדס/ אדריכל רשום
    למהנדס/ אדריכל רשוי? מתי מהנדס/ אדריכל יכול להפוך
    למהנדס/ אדריכל רשוי? מה הוא צריך להוכיח?
    מה הם סמכויותיו של הנדסאי בניין/ אדריכלות?

מדריך: טעויות וכשלים בחוקי תכנון ובניה
    אדריכלים רבים עומדים לעיתים במבוכה כאשר הם
    נדרשים להבין תקנה או הגדרה מסויימת בחוק התכנון והבניה.
     הסתירות בחוקים קיימות במגוון תחומים: החל מאופן חישוב שטח
    הדירה ועד לשאלה מי מוסמך לחתום על בקשה לרישוי.  המדריך הבא
     מפרט סתירות וטעויות בחוקים ובתקנות, וממליץ על דרכים להימנע מהן.

תקנות התכנון והבניה: סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
    מהם הנהלים להגשת מסמכי ההתנגדות לתכנית בניה?  כיצד מתנהל הדיון
    בהתנגדות? כיצד יובאו הראיות?  כיצד יירשם פרוטקול ההחלטה?

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998
    כיצד מתמודד החוק עם הדרישה לשיוויון בתנאי הנגישות?  מה לגבי אפשרויות התעסוקה?
    מהי לשון החוק לגבי נגישות לתחבורה ציבורית?  ומה תפקידה של הנציבות?

חוק נפילות ילדים מגובה: נייר עמדה
    מהם הנתונים הסטטיסטים לגבי היפגעות
    ילדים מנפילות?  מהן התקנות הקיימות לגבי
    סכנה מנפילה מחלונות, גגות, מרפסות ומדרגות?
    מהי חולשת התקנות?  מהן ההמלצות של עמותת
    "בטרם" לקידום חקיקה ותקינה בנושא?

ממ"ד/ מקלט: תקנות ההתגוננות
    כיצד מתכננים ממ"ד?  מה אומר החוק לגבי
    חובת הוספת ממ"ד בעת שיפוצים?  מהם פרטי התכנון
    הנכונים? ואיפה ניתן למצוא את מהנדסי הג"א?

הנחיות/ מפרטים לתכנון מבני חינוך
    מפרטים תקניים למבני חינוך: ביסוס,
    התאורה והאקוסטיקה, קירות החוץ, הבידוד והאיטום,
    הדלתות והחלונות, המחיצות, המעקות, התקרות והגימור.

בתי חולים: הנחיות תכנון
    כיצד בונים פרוגרמה למחלקת אשפוז טיפוסית בת 36 מיטות?
    מה כוללת מחלקת אשפוז, ומה הם השטחים הנדרשים לכל חלק ממנה?
    מהן המחלקות הדורשות בניית פרוגרמה מיוחדת? מה היא תכלול?
    ומה לגבי הריהוט, האביזרים, רוחב הדלתות וכיווני פתיחתן?

בטיחות אש: קובץ התקנות
    כיצד מתכננים דרכי מוצא בטוח?  מה אומר החוק לגבי
    איוורור חדרי מדרגות?  כיצד מחשבים
    מקדם תפוסה? ומה לגבי מבנה מדרגות חירום?

הל"ת: הוראות למתקני תברואה
    כיצד מתכננים תאי שירותים ציבוריים?  מה גודל תא שירותים?
    מה לגבי קוטר צנרת המים?  ומה התקן של צנרת הביוב?
    ומה אומר החוק לגבי חסכון במים?

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה: ממונים על הבטיחות/ עבודה בגובה
    מתי קיימת חובת מינוי ממונה על בטיחות באתר?
    מהם תפקידיו, סמכויותיו ותחומי אחריותו?
    מהי חובתו של המעביד?   מי מוסמך
    לבצע עבודה בגובה, או גלישה?

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969
    לאיזה קבלן מותר לבנות את ביתכם?
    כיצד מתנהל רישום קבלנים/ פסילת רישום קבלנים?
    מהן הוראות vעונשין לעובר על החוק?

רשימת תקנים ישראליים ומפרטי מכון התקנים בתחום הבניין
    הרשימה כוללת את שמות כל התקנים העוסקים בתכנון ובניה.
    הרשימה נפתחת כקובץ קריאה בתוכנת word. יש להמתין מעט לשם הצגת הקובץ.
    על מנת לצפות בתקנים עצמם יש לפנות למכון התקנים (קישור מצורף)

נוהל מבא"ת החדש להגשת תב"ע
    המבא"ת (מבנה אחיד לתכנית) הוא נוהל חדש להגשת תכניות מתאר מקומיות ומפורטות.
    הנוהל בתוקף החל מאפריל 2006. רשימת שאלת ותשובות, הנחיות לביצוע התשריט
    ותבנית ממוחשבת ריקה למילוי.

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה-1995
    הצו מפרט את סוגי העסקים החייבים בהיתר, ואת הגופים המוסדיים
    אשר יש להחתים בכל סוג של בקשה. הרשימה נפתחת כקובץ קריאה בתוכנת word.
    יש להמתין מעט לשם הצגת הקובץ.

הוסף דף זה למועדפים
שלח דף זה לנמען/ חבר                                                                               כל הזכויות שמורות ©  אדריכלות ובניה בישראל
האתר משנה את פניו בקרוב!

מרכז ההדרכה אשר פועל בהתנדבות יעבור בקרוב לפלטפורמה חדשה ומתקדמת, עם המון פיצ'רים חדשים. תן לנו חסות לכך וזכה בתודתנו ובחשיפה נאה. פרטים בקרוב...למד עוד על חסויות באתר