Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקנות תכנון משלימות

במדור זה ניתן למצוא תקנות נגישות, תקנות פיקוד העורף (הג"א) תקנות לבטיחות אש, תקנות סניטריות (הוראות למתקני תברואה- הל"ת), תקנות המהנדסים והאדריכלים, חוק רישום קבלנים ועוד

תכנון ממ"ד/ ממ"ס/ קיר הדף: תקנות ההתגוננות של פיקוד העורף – מעודכן

תכנון ממ"ד/ ממ"ס/ קיר הדף: כיצד מתכננים ממ"ד מתי ניתן לקבל פטור מקיר הדף מה אומר החוק לגבי חובת הוספת ממ"ד בעת שיפוצים מהם פרטי התכנון הנכונים, אתר הבניה בישראל

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ב-2012 מעודכן

רישוי עסקים הנו עניין סבוך, הקשור בהתאמת העסק לדרישות בירוקרטיות רבות. הצו מפרט את סוגי העסקים החייבים בהיתר, ואת הגופים המוסדיים אשר יש להחתים בכל סוג של בקשה.

רשימת תקנים ישראליים ומפרטי מכון התקנים בתחום הבניין

מכון התקנים הוסמך ע"י המדינה להכין תקינה בנושאי הבינוי השונים. איגדנו עבורכם רשימה הכוללת את שמות כל התקנים העוסקים בתכנון ובניה.

תקן מעקה למרפסת – המדריך העדכני והמלא למעקה תקני

רבות הן השאלות בדבר תכנון נכון של מעקה, בין אם הוא במדרגות, במרפסת או בגג. מתי צריך להתקין מעקה? מה אומר התקן לגבי מעקה זכוכית? ומה הגובה הדרוש במעקה מדרגות?המאמר הבא יסביר בדיוק מה אומרות התקנות, ומה מכילים התקנים. תכנון נכון ימנע סכנה וימנע עיכובים באישור האכלוס.

תקנות הפיקוח על העבודה: ממונים על בטיחות ועל עבודה בגובה (נוסח מעודכן)

מתי קיימת חובת מינוי ממונה על בטיחות באתר? מהם תפקידיו, סמכויותיו ותחומי אחריותו? מהי חובתו של המעביד? מי מוסמך לבצע עבודה בגובה, או גלישה?

תקנים לזכוכית/ זגוגית בדלת, מחיצה או מעקה

כיום, גובר השימוש בזכוכית לצרכים שונים במבנה: מעקות, מחיצות פנימיות וחיצוניות, ושימוש נרחב בחלונות עם מפתחים גדולים. חשוב להתקין את הזכוכית הנכונה במקום הנכון, ע"מ למנוע פציעות, נפילות ואסונות אחרים.

הל"ת: הוראות למתקני תברואה (נוסח מעודכן)

כיצד מתכננים תאי שירותים ציבוריים? מה גודל תא שירותים? מה לגבי קוטר צנרת המים? ומה התקן של צנרת הביוב? ומה אומר החוק לגבי חסכון במים?

חובת מינוי מנהל עבודה באתר בניה- על מי היא מוטלת?

במקרה בו מתרחשת תאונה במקום בו מבוצעות עבודות, ואדם נפצע או אף נהרג, עלולים האחראים לביצוע העבודות להיות מואשמים בהליך פלילי באחריות לגרימת חבלה או לגרימת מוות ברשלנות, עבירות עליהן ניתן להטיל עונשי מאסר וכן לתשלום פיצויים, בסכומים של מאות אלפי שקלים ואף יותר מכך. מי הם האחראים? היזמים? הקבלנים?

חוק חוזה קבלנות – נוסח מעודכן 2021

חוק חוזה קבלנות - מעודכן 2021 , מהן החובות והזכויות הבסיסיות של הקבלן והמזמין מה קובע החוק במצב בו נתגלה פגם במבנה מה אם הקבלן אינו מצליח לתקן את הפגם מה החוק?

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 (נוסח מעודכן)

לאיזה קבלן מותר לבנות את ביתכם? כיצד מתנהל רישום קבלנים/ פסילת רישום קבלנים? מהן הוראות העונשין לעובר על החוק?


דילוג לתוכן